FUNDACJA GUCIO


Misją Fundacji jest wspomaganie rozwoju dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dążenie do poprawy jakości ich funkcjonowania. Służymy pomocą także rodzicom, ukierunkowując i wspierając ich w tej trudnej sztuce wychowania swoich dzieci. Chcemy aby każdy, kto do nas zawita czuł się u nas wyjątkowo.

Realizujemy swoje założenia dzięki szczegółowej diagnozie i kompleksowej terapii. Zależy nam na tym, aby te najmłodsze pociechy oraz ich bliscy w jednym miejscu uzyskali szybką i kompleksową pomoc. Zapewniamy bezpieczeństwo, dyskrecję i zrozumienie. Cechuje nas zaangażowanie i profesjonalizm. Każde dziecko jest przez nas traktowane w sposób indywidualny.

Nasz zespół, w skład którego wchodzą m.in lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, neurologopeda i terapeuta integracji sensorycznej – ściśle współpracuje ze sobą, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową i profesjonalną pomoc. Prócz działań na polu terapeutycznym skupiamy się na wspieraniu rozwoju małych dzieci oraz ich rodzin.

Specjalizujemy się w pracy z dziećmi: zagrożonymi autyzmem, dotkniętymi autyzmem, zespołem Aspergera, Mutyzmem, ADHD, zespołem Downa oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz ciągłemu dokształcaniu się i podnoszeniu swoich kwalifikacji jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną opiekę od momentu wykrycia pierwszych niepokojących oznak  poprzez diagnozę, aż po wieloetapową terapię i edukację dziecka.

Stawiamy na wykwalifikowaną kadrę oraz profesjonalny sprzęt jak i zaplecze terapeutyczne, ponadto dbamy o stosowanie różnorodności metod i form pracy tak aby repertuar ten był zawsze dostosowany do potrzeb oraz możliwości dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


NASZE DZIAŁANIA:

diagnoza 

WCZESNA DIAGNOZA TO KLUCZ DO SUCESU!

Wczesne wykrywanie i trafne diagnozowanie dzieci i młodzieży stanowią podstawę troski o zapewnianie im warunków sprzyjających rozwojowi, przygotowaniu się do samodzielnego, wartościowego i satysfakcjonującego życia w społeczeństwie w okresie dorosłości.

Dzięki diagnozie można rozpoznać i stwierdzić problem. Ponadto daje ona możliwość przeprowadzenia dokładnej obserwacji profilu rozwojowego dziecka, a co za tym idzie ocenić jego trudności oraz obszary zaburzeń.


Dysponujemy szeroką bazą testów psychologicznych (wydanych oraz rekomendowanych przez  Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), jak również logopedycznych, pedagogicznych – które służą do diagnozy.

Niepubliczne Przedszkole Gucio z oddziałami terapeutycznymi

Przedszkole GUCIO powstało po to, aby zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój, stworzyć warunki wychowawcze, edukacyjne oraz terapeutyczne.

wCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - WWRD

  • ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE
  • PODSTAWA ZAKWALIFIKOWANIA: posiadanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
  • WYMIAR: od 4 do 8 godzin miesięcznie


NASZ ZESPÓŁ

lekarz psychiatra,
psycholog,
psychoterapeuta,
pedagog,
oligofrenopedagog,
logopeda,
neurologopeda 
terapeuta integracji sensorycznej